Transportföretagen tar plats i Centrala Försvarsmaktsrådet för att stärka kompetensförsörjningen

För att stärka arbetet inom transportnäringens kompetensförsörjning är det ett glädjande besked att Transportföretagen bjudits in att med två representanter ta plats i Centrala Försvarsmaktsrådet. Syftet är att öka samverkan för att rekrytera personal till transportnäringens yrken.  Transportnäringen har ett mycket stort rekryteringsbehov – något som kan få stora konsekvenser för hela samhället. En viktig del i arbetet med kompetensförsörjningsfrågan är därför samverkan med andra myndigheter, branscher och aktörer, en av dem är Försvarsmakten.

Nu har Transportföretagen bjudits in att med två representanter få ingå i Centrala Försvarsmaktsrådet vars syfte är att skapa förutsättningar – centralt, regionalt och lokalt – för en hållbar arbetsmarknad.

”Vi är mycket glada över att få ta plats i Centrala Försvarsmaktsrådet där vi ser en stor möjlighet att kunna samarbeta kring transportnäringens kompetensförsörjning. Om vi tittar till transportnäringens rekryteringsbehov så utbildar Försvarsmakten många yrkesgrupper som är av intresse för företagen i transportnäringen. Vi ser därför en stor möjlighet i detta”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning Transportföretagen. 

”Försvarsmakten är en viktig samarbetspartner. Vi är öppna för ett stärkt samarbete och vi är övertygade om att detta kommer bli en ömsesidig win-win för oss båda”,  avslutar Caj Luoma.

Centrala Försvarsmaktsrådet är ett mötesforum med representanter från företag, organisationer, myndigheter, kommuner och universitet. Genom samverkan ska rådet underlätta för medarbetare att planera för sin framtid efter en anställning i Försvarsmakten.

Relaterad nyhet september 2018, ”Transportföretagen och Försvarsmakten i samarbete om kompetensförsörjningen” https://news.cision.com/se/transportforetagen/r/transportforetagen-och-forsvarsmakten-i-samarbete-om-kompetensforsorjningen,c2615800

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media