Transportindikatorns uppgång kan inte tas för givet

Trots att industrikonjunkturen uppvisade avmattade siffror för april, visade transportsektorn styrka.Transportsektorn uppvisade starka siffror i april. Indexet landade på 64,9, en ökning med 10,3 enheter mot månaden innan då indexet låg på 54,6, där ett värde över 50 signalerar högkonjunktur. Det är den tredje månaden i rad som indexet är positivt.

"Transportsektorn är livsviktig för Sveriges handel och ekonomi. Det är därför glädjande att siffrorna ger starka signaler om Sveriges konjunkturläge, i synnerhet eftersom industriindexet öppnat det andra kvartalet på svagare siffror. Men vi kan inte ta den här uppgången för givet, flera omvärldsfaktorer pekar på en osäker utveckling”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

Indexet för order låg på 65,5 (54,1 för mars), indexet för sysselsättning låg på 63,0 (55,7) och indexet för godsvolymer låg på 66,3 (53,9).

Fakta:

Statistiken tas fram med hjälp av en diffusionsindex baserad på frågor om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen. Uppmätta förändringar redovisas med konfidensintervall. Konfidensintervallet visar med vilken precision förändringen är beräknad. Exempel: en index på 57 med ett konfidensintervall på ± 5 säger att med 95 procents säkerhet är den sanna indexen någonstans mellan 52 och 63, vilket indikerar högkonjunktur. Statisticon AB är ansvariga för metoder och framtagandet av indexet varje månad på uppdrag av Transportföretagen. Transportindikatorn har testats utan att publiceras andra halvåret 2018. Precis som för Inköpschefsindex betyder 50 varken hög- eller lågkonjunktur. Ett värde högre än 50 indikerar högkonjunktur och ett värde lägre än 50 lågkonjunktur.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120 ebba.fredin@transportforetagen.se eller Ulf Perbo, näringspolitisk chef 08-7627127

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media