Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga

Transportnäringen i Västra Götalands län söker kvinnor och män till branschens yrken. Kompetensförsörjningen kan bli en ödesfråga för välfärden. Nationellt riskerar branschen att sakna uppemot 40 000 jobb 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta branschens rekryteringsbehov.

Transportföretagen har låtit ta fram rapporten ”Transportnäringen och jobben i Västra Götalands län – en framtidsspaning”, för att belysa transportnäringens betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv. Rapporten visar att branschen nationellt riskerar att sakna upp till 40 000 jobb 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta rekryteringsbehovet.

Bara inom en sexmånadersperiod är anställningsbehovet i Västra Götalands län uppe i ca 720 lastbilschaufförer och inom motorbranschen är behovet ca 780 personer närmaste treårsperioden. Till bussföraryrket behöver man under 2017-2018 anställa ca 480 bussförare.

Rapporten ger förslag på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet som krävs för att säkerställa transportnäringens framtida konkurrenskraft och ett förväntat ökat behov av transporter i samhället.

”En huvudorsak till varför behovet sticker ut hos företagen inom transportnäringen är att vi blir fler och att behovet av transporter ökar. Det är därför viktigt att fler utbildar sig till branschens yrken. Att satsa på och stärka utbildningarnas kvalitet är avgörande för att attrahera fler ungdomar till branschen”, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

”För att transportnäringen ska kunna växa och utvecklas och för att jobb inte ska gå förlorade måste bransch, skola och beslutsfattare i samverkan skapa rätt förutsättningar. Vi finns tillgängliga för dialog”, avslutar Caj Luoma.

Rapporten går att ladda ner som bifogad pdf eller som längre version från vår hemsida  transportforetagen.se 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, Transportföretagen, tel: 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar