Transportpolitik saknas i Sverigesatsningen

Regeringen borde reformera sin transportpolitik för att få hela Sverige att hålla ihop. Genom att ge transportnäringen goda villkor kommer hela landet att kunna leva.

Transportföretagen välkomnar regeringens satsning på landsbygden men flera transportfientliga skatter försvårar för hela Sverige att leva.

”Regeringens satsning är välkomnad men deras politik går tyvärr i motsatt riktning och drar isär Sverige. Bonus-malus, kilometerskatt och flygskatt för att nämna några skatter, försämrar villkoren för privatpersoner och företag runtom i landet”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Ett automatiskt indexsystem som varje år höjer drivmedelsskatterna utan riksdagens inblandning har införts och innebär att Sverige snart har världens högsta drivmedelsskatter.

Bonus-malussystemet som träder i kraft i år innebär att bilar som passar på landsbygden – till exempel fyrhjulsdrivna bilar med hög markfrigång – ska betala särskild straffskatter medan bilar som framförallt säljs i Stockholm – elbilar – ska få bonusar.

En skatt på inrikesflyg har beslutats trots att detta flyg ingår i handelssystemet för utsläppsrätter och åtgärden därmed inte minskar utsläppen.

Trafikverket är öppna med att anslagen inte räcker för att upprätthålla vägstandarden i hela landet. Regeringen har nyligen återkommit med ett nytt förslag till en kilometerskatt på lastbilar utan att klargöra om den ska ersätta befintliga skatter eller läggas ovanpå, vilket vore olyckligt för förtag utanför storstäderna.

”Sammantaget innebär transportpolitiken att möjligheterna att bo och bedriva företag utanför storstäderna försvåras. För att hela Sverige ska levas behövs transporterna och politiken bör inriktas på framtida hållbara lösningar och inte på skatter som utarmar landsbygden ”, avslutar Ulf Perbo.

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media