Transportsamtal i Luleå för bättre infrastruktur i Norrland

I dag arrangerade Transportföretagen ett samtal mellan bransch och politiker i Luleå, för att lyfta betydelsen av större satsningar på transportinfrastrukturen regionalt.”Väl fungerande transporter är en förutsättning för handel och välstånd. Långa avstånd och en stark exportindustri kräver att alla olika transportslag tillåts samverka. För att utveckla transportsektorn så att norra Sverige kan fortsätta att leva, krävs därför ökade investeringar i transportinfrastrukturen”, framhöll Cecilia Lagerdahl, näringspolitisk expert på Transportföretagen. 

Det behövs en upprustning av både större och mindre vägar. Exempelvis vill Transportföretagen se att fler vägsträckor på E4 blir mötesseparerade. Transportföretagen vill att E4 blir en fullvärdig motorväg hela vägen från norr till söder och att länsvägarna i Norrbotten och Västerbotten rustas upp och görs säkrare.

För att norra Sveriges bidrag till heöa landet ska kunna fortlöpa, om resan mot ett hållbart samhälle ska kunna fortgå och om det regionala välmåendet ska öka, får rörligheten inte minska –samtliga trafikslag har en roll att spela.

”I debatten beskrivs ibland transporter som att dessa skulle vara ett problem i sig. Men lösningen är inte färre transporter utan istället mera hållbara och effektiva transporter”, avslutar Cecilia Lagerdahl.

I framtiden kommer passagerare och gods att resa tyst, utsläppsfritt och rent. För att förverkliga framtidens transportsystem måste politiker och beslutsfattare på alla nivåer våga investera.  Det krävs stöd till klimatinvesteringar likväl som att höja vägstandarden, bygga nytt och bidra till flygets och hamnars omställning. På så sätt utvecklar vi vår gemensamma välfärd och stärker den svenska konkurrenskraften.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media