Väktare och ordningsvakters insatser ökade med 14 procent under 2019

Säkerhetsföretagens digitala händelserapportering visar en 14-procentig ökning av antalet insatser utfärdade av Sveriges 18 000 väktare och ordningsvakter under 2019 jämfört med föregående år. Totalt utförde väktare och ordningsvakter 2,9 miljoner insatser. Ökningarna har skett inom trygghetsskapande åtgärder, åtgärder vid brott och ordningsstörningar samt vid larm och rond.

Väktarnas och ordningsvakternas åtgärder vid brott och ordningsstörningar ökade med 76 procent till över 300 000 ingripanden under 2019. Ökningen beror på fler tillrättavisningar, vilket dels beror på fler uppdrag på allmänna platser och dels på att företagens rapporteringsrutiner utvecklats. Av brott och ordningsstörningar hanterades 88 procent med en avvisning eller tillrättavisning. Samtidigt minskade antalet gripna och omhändertagna något från föregående år och uppgick totalt till cirka 14 500 tillfällen.

”Statistiken bekräftar att branschen förändras. Väktare och ordningsvakter får allt mer sociala uppdrag i takt med att efterfrågan på säkerhet ökar inom handel, kollektivtrafik, välfärd och för kommuner. Många ordningsvakter och väktare vittnar också om ökat behov att ingripa mot ordningsstörande ungdomar, narkotikahandel och systematiska butiksstölder”, säger Li Jansson, branschchef, Säkerhetsföretagen.

Merparten av de inrapporterade händelserna utgörs av övriga åtgärder vid larm och rond (1,9 miljoner händelser) och service till allmänheten (430 000 händelser). Statistiken visar också att antalet insatser vid första hjälpen och brand ökade med 7 procent till 112 000 händelser. Branschen gjorde första hjälpen och livsuppehållande insatser vid över 860 tillfällen och släckte nästan 660 bränder.

”Säkerhetsbranschen växer vilket innebär att helt nya yrkesroller utvecklas för ordningsvakter. Regeringen har tillsatt en utredning för att modernisera lagstiftningen, men det är lika viktigt att stärka samverkan med polisen. Utbildningen är också alldeles för kort och måste förstärkas”, säger Li Jansson.

”Väktare och ordningsvakter hamnar mitt i den växande kriminaliteten och utsätts ofta för ökat hot och våld. Vi är väldigt oroade över att utredningen om förstärkt skydd för blåljuspersonal inte omfattade väktare och ordningsvakter. Regeringen har meddelat att det ska tillsättas en ny utredning, men var är den?”, säger Li Jansson.

Ladda ner händelserapporten bifofad som pdf.

Statistiken över väktare och ordningsvakternas vardag är framtagen av branschen genom Prognoscentret. Statistiken syftar till att komplettera den bild som polisens och Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik ger och bidra till en ökad kunskap. Dessutom ser kan statistiken användas i ökad grad av forskare, såväl inom kriminologi som juridik och ekonomi.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, ebba.fredin@transportforetagen.se 0730-447120 eller Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen, li.jansson@transportforetagen.se 076-7967173

Säkerhetsföretagen är ett av nio förbund inom Transportföretagen. Säkerhetsföretagen organiserar ca 145 företag med ca 176 000 anställda. Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar