Välkommet förslag om kamerabevakning i busstrafiken

Kamerabevakningsutredningen presenterade sitt betänkande ”Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande” den 27 februari. Utredningen föreslår att tillstånd inte längre ska behövas för bevakningskameror i bussar som används i kollektivtrafik. Förslaget välkomnas av Sveriges Bussföretag, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

Tillstånd för kamerabevakning föreslås inte heller behövas av ett stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för kollektivt resande. Kamerabevakningslagen föreslås ändras och att de nya reglerna träder i kraft 1 januari 2020. Den nya europeiska dataskyddsregleringen ger tillräckligt skydd från integritetssynpunkt, anser utredningen.

– Det är ett välkommet förslag som kommer underlätta för busstrafikföretagen och som förbättrar säkerheten och tryggheten ytterligare i busstrafiken. Vi har goda förhoppningar om att riksdagen beslutar lagändringen i enlighet med utredningens förslag. Representanter för Sveriges Bussföretag och för medlemsföretag har träffat utredningen och informerat om bussbranschen samt behovet av kameraövervakning. Utredningen har även biståtts med skriftligt underlag och varit mycket lyhörd för våra synpunkter. Många busstrafikföretag anser att hittillsvarande ordning med att ansöka om tillstånd för kameror är mycket besvärlig, olikartad över landet och att det är alltför svårt att få tillstånd, säger Anna Grönlund, Branschchef och vice vd vid Sveriges Bussföretag.  

Att resa med buss är redan idag enlig officiell statistik det säkraste sättet att färdas på väg. Kamerabevakningsutredningens förslag borgar för att bussbranschen kan fortsätta att arbeta för trygghet och säkerhet för resenärer och medarbetare. 

Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag, tel: +46 70 612 71 74,
email: anna.gronlund@transportforetagen.se.

Sveriges Bussföretag är ett arbetsgivar- och branschförbund inom Transporföretagen och Svenskt Näringsliv. Förbundet har drygt 220 medlemsföretag. Medlemmarna är busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. Sveriges Bussföretag startade 1 januari 2014, när Bussarbetsgivarna och Svenska Bussbranschens Riksförbund slog ihop sina verksamhetsområden. Läs mer på sverigesbussforetag.se.

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.