Välkomnad överenskommelse om etableringsjobb!

Regeringen och arbetsmarknadens parter är nu överens om införandet av etableringsjobb på svensk arbetsmarknad. Syftet är att kunna etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Men tyvärr tvingas stora delar av transportbranschen att stå utanför till följd av facklig ovilja.

Tyvärr står Svenska Transportarbetareförbundet, SEKO och Målareförbundet utanför överenskommelsen om etableringsjobb. Det betyder att många av våra medlemsföretag inte kommer att kunna erbjuda etableringsjobb så som andra branscher nu kommer att kunna göra.

”Beskedet om etableringsjobben är glädjande men besvikelsen är stor över att tre av våra fackliga motparter har valt att stå utanför. Det innebär att vår bransch inte kommer att kunna erbjuda etableringsjobb samtidigt som det är nödvändigt att göra allt för att få nyanlända in på arbetsmarknaden”, säger Anders Norberg, vice vd Transportföretagen.

”För att komma in i det svenska samhället är det helt avgörande för nyanlända att få ett arbete. Det kommer nu att vara möjligt tack vare att regeringen och arbetsmarknadens parter har kunnat enas om företagsvänlig och enkel modell att kunna anställa”, avslutar Anders Norberg.

Det är angeläget att kompetensförsörjningen stärks för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft.  Med etableringsjobben kommer matchningen på arbetsmarknaden att kunna förbättras.

Etableringsjobben kommer förhoppningsvis att kunna starta sommaren 2019.

Läs mer här på regeringens hemsida

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar