Yrkeshögskolans utbildningsplatser viktig för Transportföretagens kompetensförsörjning

Idag offentliggjordes yrkeshögskolans utbildningar för 2019. Transportföretagens medlemmar har ett stort rekryteringsbehov och det är glädjande att många av Transportföretagens branscher finns med i årets urval. Yrkeshögskolan utgör en viktig del i arbetet med att lösa kompetensförsörjningsfrågan. 

Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som har beviljats och får ingå i yrkeshögskolan under 2019. Transportföretagen representerar medlemsföretag inom bland annat motor, transport, flyg, sjöfart och säkerhet. Samtliga av dessa branscher omfattas av årets utbildningsplatser. Totalt handlar det om 36 olika utbildningar.

–Det är glädjande att många av årets utbildningsplatser kommer att generera personal till yrken inom Transportföretagens branscher. Det finns ett stort rekryteringsbehov och yrkeshögskolan har under årens lopp utgjort en viktig del av vår kompetensförsörjning, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Yrkeshögskolan har ett tätt samarbete med näringslivet, vilket leder till jobb för nio av tio inom ett år efter avslutad utbildning, varav åtta av tio får jobb direkt efter utbildningen. 45 procent av antalet ansökningar beviljades i år, det högsta någonsin, och mellan 2018 och 2022 ska antalet YH-platser öka med 50 procent till 43 000 platser.

–Transportnäringen och säkerhetsbranschen behöver hitta rätt utbildad personal för att lösa rekryteringsbehovet och genom samarbetet med näringslivet levererar yrkeshögskolan. Transportföretagen har länge arbetat för att de ska få fler utbildningsplatser. Vi ser fram emot att yrkeshögskolan byggs ut och att antalet utbildningsplatser ökar, samtidigt som vi anser att det behövs en långsiktig politisk satsning på yrkeshögskolan, avslutar Caj Luoma. 

 

För mer information, kontakta: Shashika Sellgren, kommunikatör på Transportföretagen, på 072-214 82 89 eller shashika.sellgren@transportforetagen.se

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med cirka 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar