Arbetsdomstolen godkänner hamnstrejk

Arbetsdomstolen godkänner hamnstrejk Arbetsdomstolen har i dag interimistiskt meddelat att man lämnar Sveriges Hamnars yrkande om ogiltigförklaring av Hamnarbetarförbundets varslade strejk utan bifall. Strejken pågår i dag mellan kl. 12.00 och 14.00 och är avsedd som en protest mot EU-kommissionens förslag om regler som skall underlätta för nya aktörer att etablera sig i Europas hamnar. - Vi får tillsvidare acceptera domstolens beslut, säger Peter Jeppsson Vd i TransportGruppen och Sveriges Hamnar. Däremot måste vi konstatera att lagstiftningen är fullkomligt orimlig i detta sammanhang. Politiska strejker av detta slag borde inte vara tillåtna. Det kanske framgår tydligare om vi gör ett omvänt resonemang. Betänk reaktionen om vi arbetsgivare skulle utestänga hamnarbetarna från arbetet och dra deras lön i protest mot ett förslag i den politiska processen som vi befarar får negativa konsekvenser för företagsamheten. - Vi får nu överväga vilka åtgärder som vi kan vidta för att försöka få tillstånd en lagändring. Ytterligare upplysningar: Peter Jeppsson, VD i TransportGruppen och Sveriges Hamnar, . tel 0730-44 71 01 eller Jan Appelgren, förhandlingschef i Sveriges Hamnar, tel 0730-44 71 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00430/bit0001.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar