Avtalsförhandlingar med Kommunal avseende nytt bussavtal

Report this content

Avtalsförhandlingar med Kommunal avseende nytt bussavtal Bussarbetsgivarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet har den 4 - 7 november förhandlat om ett nytt kollektivavtal för bussbranschen. Syftet är bl a att träffa ett gemensamt avtal för bussbranschen i stället för de fem kollektivavtal som nu gäller inom Bussarbetsgivarnas sfär. Förhandlingarna har idag ajournerats för att fortsätta den 25 november. Fram till att förhandlingarna återupptas skall arbetsgivarsidan analysera ställda krav. För mer information: Peter Jeppsson, VD BuA 08-762 71 01, 0730-44 71 01 Beata Hammarskiöld, förhandlingschef BuA, 08-762 71 07, 0730-44 71 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar