Beslut från Arbetarskyddsstyrelsen angående pausfrågan i bussbranschen

Report this content

Beslut från Arbetarskyddsstyrelsen angående pausfrågan i bussbranschen Arbetarskyddsstyrelsen har i dag meddelat beslut i frågan om pauser för bussförare. Beslutet innebär att körning får pågå i högst 2,5 timmar utan avbrott för paus eller rast. Varje paus skall schemaläggas och vara minst 0 minuter. Pausuppehållet ska normalt förläggas till plats med tillgång till toalett. Beslutet gäller även trafik där linjelängden överstiger 50 km. - Jag är överraskad över beslutet, främst av två skäl, säger Peter Jeppsson, VD för Bussarbetsgivarna. - För det första förvånar det mig att Arbetarskyddsstyrelsen sätter sig över det avtal som parterna i branschen träffade efter strejken 1999. - Dessutom är det bekymmersamt att kollektivtrafikbranschen som redan har stora ekonomiska problem, nu drabbas av ytterligare ökade kostnader utan några förbättringar vare sig för förare, passagerare eller företag. - Vi kommer nu, tillsammans med företagen, att närmare analysera beslutet och dess konsekvenser. Därefter tar företagen ställning till ett eventuellt överklagande av beslutet till Regeringen, avslutar Peter Jeppsson. För mer information: BuAs och TransportGruppens VD, Peter Jeppsson, tfn 08-762 71 01, 0730 44 7101. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar