Nytt kollektivavtal träffat för maskinbefäl, nautiskt befäl och intendenturbefäl

Nytt kollektivavtal för maskinbefäl, nautiskt befäl och intendenturbefäl Efter nästan tre veckors intensiva förhandlingar träffades idag kl 12.00 överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) och Ledarna/Sjöbefäls- förbundet (SBF) angående nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 2003-01-01 - 2004-12-31. Under den senaste veckan har förhandlingarna skett under medverkan av medlarna Gunnar Grenfors, Gunnar Samuelsson och Jöran Tjernell. Avtalet omfattar maskinbefäl, nautiskt befäl och intendenturbefäl inom den svenska handelsflottan både på storsjösidan och på färjesidan. Vad gäller löner sker höjningar med 4,5 % den 1 mars 2003 och med 3 % den 1 januari 2004. I allmänna villkor har förändringar skett på ett antal olika områden t ex kostersättning, övertidsersättning och maskinbefälens ob-ersättning. Vidare har införts ett särskilt lönetillägg vid krigsrisk, förbättrade regler vid förlust av behörighet och ändrad beräkningsmetod för inplacering av fartyg i lönegrupp. Det nya avtalet omfattar formellt bara SARF och SBF. Parallellt har dock förhandlingar förts också mellan SARF och Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF). "Redan för en vecka sedan var vi tämligen överens med SFBF. Den principöverenskommelse vi då fick med SFBF var preliminär i avvaktan på att ett par kvarstående frågor kunde lösas. Vi kommer nu snarast att ta itu med dessa frågor och att i övrigt samordna SBFs och SFBFs avtal på de fåtal punkter där dom skiljer sig åt. Avtalen är egentligen alldeles för dyra, men har det positiva med sig att arbetsfreden nu är säkrad i två år framåt. Ett tag såg det ut som om vi skulle få en konflikt mitt under sportloven, vilket riskerade att ställa till stora problem inte minst för färjetrafiken", säger SARFs förhandlingschef Björn Egerlund. För ytterligare information kontakta VD Peter Jeppsson, 08-762 71 01 eller 0730-44 71 01 Förhandlingschef Björn Egerlund, 031-62 94 57 eller 0730-44 71 72 Förhandlare Fredrik Holmberg, 031-62 95 42 eller 0730-44 71 75 Sjöfartens Arbetsgivarförbund är ett av förbunden inom TransportGruppen, som är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv för transporter och kommunikation. SARF organiserar ca 140 företag med ca 12.000 anställda. För ytterligare information: www.transportgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar