Nytt tjänstemannaavtal inom transportsektorn

Nytt tjänstemannaavtal inom transportsektorn På måndagskvällen träffades ett nytt avtal mellan fyra av förbunden inom TransportGruppen (Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna och Sveriges Hamnar) och Tjänstemannaförbundet HTF och Civilingenjörsförbundet (CF). Avtalet berör ca 16.000 tjänstemän inom transportsektorn och gäller i 42 månader, från den 1 januari 2001 till 30 juni 2004. Avtalet ger lönehöjningar den 1 januari 2001, den 1 mars 2002, och den 1 maj 2003, med 3.0, 2.9 respektive 2.8 procent. En arbetsgrupp har tillsatts för att hantera de arbetstidsfrågor som varit uppe till diskussion mellan parterna. Det är mycket positivt att vi kunnat träffa ett så långt avtal säger Peter Jeppsson, VD för TransportGruppen och dess förbund. Det ger företagen inom transportsektorn den planeringshorisont som de behöver. Att kostnadsökningarna i avtalet ligger i paritet med de nivåer som redan träffade avtal i omvärlden ligger på är också bra, och också nödvändigt, eftersom transportföretagen inte kan ta på sig större kostnadsökningar än sina kunder inom t ex industrin, fortsätter Peter Jeppsson. För mer information: TransportGruppens VD, Peter Jeppsson, tfn 0730-44 71 01, 08-762 71 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01260/bit0001.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar