Svenska Kommunalarbetareförbundet varslar om sympatiåtgärder

Svenska Kommunalarbetareförbundet varslar om sympatiåtgärder Kommunal har idag varslat om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad i bussföretag ingående i Bussarbetsgivarna fr o m onsdagen den 4 juni 2003 kl 12.00. Detta varsel berör ca 500 bussföretag i hela Sverige med runt 18.000 anställda. Företag som bl a berörs är Swebus, Busslink, Arriva och Connex (f d Linjebuss). Bussarbetsgivarna uppfattar det som en allvarlig och ovänlig handling gentemot de privata bussföretagen att ta ut deras anställda i en konflikt som inte har något med förhållandet till dessa företag att göra. Det ses som särskilt allvarligt då de privata arbetsgivarnas förhållande till Kommunal nyligen har normaliserats efter konflikten 1999. Företagen har ännu ej riktigt hunnit återhämta sig ekonomiskt. Varslade åtgärder slår ytterligare mot företagens ansträngda ekonomi. Bussarbetsgivarna har nyligen, efter långa förhandlingar och en hel del uppoffringar men i god anda, slutit avtal med Kommunal. Undvikandet av en konflikt var självfallet en orsak till att Bussarbetsgivarna slöt avtal vid den tidpunkt och på de villkor som skedde. Fredsplikt råder därför på avtalsområdet. "Det är upprörande att regelsystemet tillåter en konflikt av det här slaget på ett område där det råder fredsplikt och som inte har något att göra med området för den egentliga konflikten. Det är oacceptabelt att Kommunal otillbörligt utnyttjar regelverket på detta sätt och inte bara skadar berörda företag utan även vållar oöverskådliga problem för tredje man. En konflikt kommer att rasera våra relationer under en lång tid framöver" säger Peter Jeppsson, VD för Bussarbetsgivarna. Ytterligare information: Peter Jeppsson, VD för TransportGruppen och Bussarbetsgivarna, tel 08-762 71 01, 0730-44 71 01 Lars Askelöf, förhandlingschef BuA, tel 08-762 71 20, 0730-44 71 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar