Tjänstemannaförhandlingar inom transportsektorn avbrutna

Tjänstemannaförhandlingar inom transportsektorn avbrutna Förhandlingarna mellan fyra av förbunden inom TransportGruppen (Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna och Sveriges Hamnar) och Tjänstemannaförbundet HTF och Civilingenjörsförbundet (CF) avbröts på onsdagskvällen utan att avtal kunnat komma till stånd. Förhandlingarna om ett nytt avtal för ca 16.000 tjänstemän inom transportsektorn har pågått sedan i november. Det tidigare avtalet gällde från 1 juli -98 och löpte ut vid årsskiftet. I enlighet med förhandlingsavtalet mellan parterna inkallas nu den förlikningsnämnd som parterna utsett. Nämnden består av Rolf Skillner och Sten-Olof Heldt. Ett första möte mellan parterna och nämnden är utsatt till torsdagskvällen. Det är olyckligt att parterna inte klarar av att själv förhandla sig fram till ett avtal, men vi hoppas att vi kan hålla ett högt tempo i processen med förlikningsnämnden och snarast komma fram till en överenskommelse säger Peter Jeppsson, VD för TransportGruppen och dess förbund. Ett antal parter på arbetsmarknaden har nu träffat överenskommelser på kostnadsnivåer som är i linje med omvärlden och med vad den svenska samhällsekonomin klarar av. Vi räknar med att kunna träffa avtal på nivåer som motsvarar de redan träffade, fortsätter Peter Jeppsson. För mer information: TransportGruppens VD, Peter Jeppsson, tfn 0730-44 71 01, 08-762 71 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar