Transport varslar om strejk

Svenska Transportarbetareförbundet varslar om strejk Transport har idag varslat om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad i bussföretag ingående i Bussarbetsgivarna fr o m onsdagen den 7 juni 2003 kl 00.00. Bussarbetsgivarnas ståndpunkt är att stridsåtgärderna, enligt varselreglerna i medbestämmandelagen, inte kan träda i kraft förrän tidigast tisdagen den 10 juni kl 11.00. Om Transports medlemmar går ut i strejk den 7 juni är det därför att betrakta som en otillåten stridsåtgärd. Detta varsel berör Transports medlemmar, anställda i Bussarbetsgivarnas medlemsföretag, som utför arbetsuppgifter som träffas av det av Svenska Kommunalarbetareförbundet den 23 maj 2003 utfärdade varslet. Bussarbetsgivarna och Transport är bundna av kollektivavtal som sträcker sig t o m den 31 januari 2005. Fredsplikt råder därför på avtalsområdet. Bussarbetsgivarna anser det oacceptabelt att Transport på detta sätt stödjer Kommunals missbruk av konfliktreglerna och uppfattar det därför som en allvarlig och ovänlig handling från Transports sida. "Det är ytterligare ett bevis för att regelsystemet är orimligt. Det tillåter en konflikt på ett område där det råder fredsplikt och som inte har något att göra med området för den egentliga konflikten,. Transport utnyttjar otillbörligt regelverket vilket skadar berörda företag samt vållar oöverskådliga problem för allmänheten. En konflikt kommer att skada våra relationer under en lång tid framöver" säger Peter Jeppsson, VD för Bussarbetsgivarna. Ytterligare information: Peter Jeppsson, VD för TransportGruppen och Bussarbetsgivarna, tel 08-762 71 01, 0730-44 71 01 Lars Askelöf, förhandlingschef BuA, tel 08-762 71 20, 0730-44 71 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar