Transtema bygger trådlöst stadsnät för Helsingborg Energi AB

Transtema bygger trådlöst stadsnät för Helsingborg Energi AB Helsingborg Energi och Transtema har slutit avtal om utbyggnad av ett trådlöst stadsnät som omfattar hela kommunen. Stadsnätet når genom den radioteknik som används samtliga orter och skolor i kommunen. Idag har Helsingborg Energi optisk fiber i centrala Helsingborg. För att ansluta samtliga skolor för kommunens räkning krävs dock kompletterande teknik som går snabbare att bygga ut samtidigt som den uppfyller samma höga krav som fibern. Den lösning Transtema erbjuder Helsingborg Energi baseras på LMDS- teknik, trådlös bredbandsradio. LMDS är ett yttäckande radiosystem som ger hög garanterad bandbredd till varje användare och möjliggör en rad tjänster genom stadsnätet. Helsingborg Energi AB har i uppdrag av Helsingborgs stad att tillhandahålla dataförbindelse till kommunens samtliga skolor och övrig kommunal förvaltning. Denna verksamhet är mycket krävande vad gäller bandbredd och krav på tillgänglighet. För att klara dessa krav har Helsingborg Energi valt en lösning som klarar kraven på bandbredd, säkerhet och flexibilitet. Genom att Helsingborg Energi arbetar med flera accesstekniker kan man för varje enskild förbindelse erbjuda en optimal lösning med avseende på prestanda och ekonomi. I första fasen installeras en basstation till vilken tio skolor i kommunen ansluts. Detta skall stå färdigt och driftklart till halvårsskiftet. Installation och integration med befintliga system utförs av Transtema som ett turn-key åtagande. "Med LMDS-tekniken får Helsingborg Energi ett mycket kostnadseffektivt nät med hög kapacitet. Samtidigt erbjuder tekniken en närmast oöverträffad flexibilitet, nya kunder och tjänster kan anslutas med mycket korta ledtider. Istället för veckor och månader talar vi nu om timmar och dagar" säger Johan Ljungqvist, försäljningschef på Transtema. "Den här tekniken ger Helsingborg Energi möjligheten att ensam eller tillsammans med operatörer erbjuda tjänster till kommunala bolag och privata företag som Internet, punkt till punkt förbindelser VPN, telefoni och video till de flesta intressenter i Helsingborgs kommun." Om Helsingborg Energi AB: Helsingborg Energi AB är ett energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Man har sedan två år tillbaka ansvaret för stadsdatanätet och driver en egen IT-infrastruktur som ett eget affärsområde. Helsingborg Energi har ambitionen att vara den dominerande bredbandsaktören i Helsingborgsregionen. För närvarande arbetar cirka 15 personer inom detta affärsområde. För mer information kontakta IT-chef Pelle Håkansson, 042-490 3000. Transtema är ett kunskapsföretag inom data och telekommunikation med fokus på paket och cellbaserad kommunikation i trådlösa nät. Transtema är specialiserat på trådlös bredbandsteknik (Fixed Wireless Access) som exempelvis LMDS och erbjuder tjänster och produkter från planering till operativ drift. Företaget har kontor i Göteborg och Stockholm och har kunder i hela Europa. För mer information, besök www.transtema.com eller kontakta Jonas Larsson, 031-746 8318. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Prenumerera

Dokument & länkar