Hi3G utser Chris Bannister till vice ordförande och Shlomo Liran till VD

Hi3G utser Chris Bannister till vice ordförande och Shlomo Liran till VD Idag meddelar Hi3G Access AB att Chris Bannister kommer att utses till vice ordförande i bolagets styrelse. Shlomo Liran, nu VD på satellit TV företaget Yes i Israel, utses till ny VD för Hi3G. Hi3G driver 3 i Skandinavien. Utnämningarna gäller från januari 2004. Chris Bannister har efter drygt två år som VD framgångsrikt lett bolagets utveckling till en operativ fas. I sin nya roll som vice ordförande i styrelsen kommer han att under en övergångsperiod stödja Shlomo Liran samt arbeta med att utveckla företagets nordiska verksamhet. - Dessa förändringar reflekterar 3s utveckling till ett operativt bolag. Chris Bannister har framgångsrikt byggt upp företaget, som har inlett försäljning av tjänster i två länder. Som vice ordförande i styrelsen kommer Chris att arbeta med strategiska frågor samt säkerställa kontinuitet i övergången. Jag vill också ta tillfället i akt att välkomna Shlomo Liran till Skandinavien. Hans 15 år långa erfarenhet som framgångsrik företagsledare kommer att vara mycket värdefull i den fortsatta utvecklingen av 3, säger styrelsens ordförande Björn Svedberg. Om 3: 3 är först med att erbjuda mobil videokommunikation i Sverige och Danmark. I Skandinavien ägs 3 av Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%). Båda företagen har stora internationella nätverk och besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Genom Hutchison Whampoa är 3 världsledande inom mobil videokommunikation med 3G-licenser i Australien, Danmark, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Norge, Storbritannien, Sverige och Österrike. Besök oss gärna på www.tre.se. För mer information vänligen kontakta: Björn Svedberg Styrelsens ordförande Tel: +468 545 01 777 E-post: bs@kaw.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00640/wkr0002.pdf

Om oss

3-gruppen är världens ledande operatör av mobila bredbandsnät och mediatjänster med drygt 12 miljoner kunder i nio länder. I Sverige och Danmark är 3 ett joint venture mellan Hong Kong-baserade Hutchison-Whampoa Limited (60%) och Investor AB (40%). 3 Skandinavien har även en licens att driva 3G-nät i Norge. För mer information, gå till www.tre.se.

Dokument & länkar