Anders Olsson ny aktiechef

Anders Olsson blir ny aktiechef på Tredje AP-fonden. Anders har mer än 15 års erfarenhet från aktiemarknaden. Han kommer närmast från Nordea Financial Institutions Division. Under 2001-2004 ansvarade Anders Olsson för förvaltningen av Nordea European Equity Hedge Fund och Nordea International Fund. Frågor kan ställas till: Pernilla Klein, informationschef, telefon: 08-555 17 142, mobil: 0709-517242, e-post: pernilla.klein@ap3.se

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Dokument & länkar