Flaggningsmeddelande Nobia

Till styrelsen för Stockholms fondbörs Fax 10 81 10 Flaggningsmeddelande Nobia Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 894 745 aktier i Nobia som tillsammans representerar 5,02 procent av bolagets aktie- och röstetal. Tomas Nicolin Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Dokument & länkar