Bokslutskommuniké januari - december 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2002 * För jämförbara enheter/valutakurser var fjärde kvartalets nettoomsättning i nivå med samma period i fjol. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 4 114 MSEK(4 534). För helåret uppgick nettoomsättningen till 17 630 MSEK (18 760). * Rörelseresultatet i fjärde kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 5 procent till 262 MSEK (249). Totalt under helåret 1 021 MSEK (1 134). * Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, för fjärde kvartalet ökade med 12 procent till 239 MSEK (214). Totalt under helåret 902 MSEK (976). * Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick under fjärde kvartalet till 2:00 SEK (2:05). För helåret uppgick vinst per aktie till 7:25 SEK (7:45). * Fortsatt starkt operativt kassaflöde, i nivå med rörelseresultatet. * Förslag till utdelning: 4:25 SEK (4:00). * Två nya fabriksenheter (i Leicester, England, och Kalmar, Sverige) har under året färdigställts och tagits i drift. * Förvärv av verksamheten i Seaward International under fjärde kvartalet har stärkt Trelleborgs position inom marina fenderssystem. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Bo Jacobsson, tel: 0410-670 99, mobil: 070- 685 65 60, eller Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708- 55 21 69. Bokslutskommunikén och annan information om Trelleborgkoncernen, bl a intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Delårsrapport för det första kvartalet 2003 lämnas den 24 april 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00660/wkr0003.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00660/wkr0004.pdf Hela rapporten

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar