Trelleborgkoncernen har återköpt motsvarande 5,25 procent av antalet aktier

Report this content

Trelleborgkoncernen har återköpt motsvarande 5,25 procent av antalet aktier Trelleborg AB har av ordinarie stämma erhållit bemyndigande att fortsätta ett återköpsprogram omfattande upp till 10 procent av egna aktier. Trelleborg har den 1 oktober 2002 förvärvat 247 000 aktier av serie B i Trelleborg. Trelleborg äger därmed totalt 4 756 000 aktier av serie B. Detta motsvarar 5,25 procent av antalet aktier och 2,70 procent av röstetalet i Trelleborg. Trelleborg AB publicerar även volymerna i återköpsprogrammet på sin hemsida www.trelleborg.com. För mer information kontakta CFO Jan Björck, 0410 - 670 28, eller Trelleborgs informationsavdel-ning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00110/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar