Trelleborgkoncernens kalendarium 2005

Under 2005 lämnar Trelleborgkoncernen ekonomisk information vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké 2004 8 februari 2005 Årsredovisning 2004 Tryckt årsredovisning tillgänglig från v 12, 2005 Bolagsstämma 26 april 2005 Delårsrapport första kvartalet 2005 26 april 2005 Halvårsrapport 2005 21 juli 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 25 oktober 2005 Trelleborgs kalendarium publiceras även på www.trelleborg.com.

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar