Trelleborgs kapitalmarknadsdag: Tillväxtmålet ligger fast

Trelleborgs kapitalmarknadsdag Tillväxtmålet ligger fast "Trelleborgs tillväxtmål ligger fast. Koncernens mål är att växa med 15- 20 procent netto per år och att cirka 5 procent av denna tillväxt är organisk." Det sade Trelleborgs koncernchef Fredrik Arp när han idag inledde företagets information för den samlade kapitalmarknaden i Köpenhamn. Han sade vidare: "Även vårt mål gällande kapitalstrukturen, som innebär att skuldsättningsgraden ska vara 75-125 procent ligger fast och bedömningen är att vi når cirka 50 procent under 2001." För att möta den minskade efterfrågan inom ett flertal av koncernens marknader har det vidtagits och vidtas åtgärder för att effektivisera verksamheten. Inom Affärsområdet Wheel Systems utvärderas, i linje med niomånadersrapporten, för närvarande ett strukturprogram för att förbättra produktionsstrukturen. Åtgärderna kommer i första hand att ske i Europa och kostnaderna, 150-200 MSEK, kommer, som tidigare kommunicerats, att belasta resultatet för det fjärde kvartalet. Återbetalningstiden ligger kring 2 år och åtgärderna kommer att ge effekt redan 2002. Inom Wheel Systems har de rationaliseringsåtgärder som tidigare under året vidtagits inneburit en personalreducering med cirka 100 personer. Inom Affärsområdet Automotive, Trelleborgs största affärsområde, fortsätter integrationen av de båda förvärven av Invensys och Lairds fordonskomponentverksamhet ge effekt. Totalt har fem produktionsenheter stängts eller beslutats stängas. I linje vad som rapporterats i delårsrapporterna under året går denna process snabbare och ger något större positiv effekt än vad som angavs i årsredovisningen för år 2000. Under 2001 kommer integrationerna ge en positiv effekt med cirka 75 MSEK, under 2002 med 100 MSEK och under 2003/4 med 100 MSEK. Hittills har integrationerna och andra rationaliseringsåtgärder inneburit att personalstyrkan minskats med cirka 300 personer, främst i Europa. Affärsområde Building Systems informerade om att man arbetar vidare mot att stärka sin ställning inom takprodukter i Norden. Det förvärvade danska företaget Phönix Tag, visar redan nu vinst på årsbasis. Effektiviseringarna inom Phönix Tag och andra rationaliseringsåtgärder har inneburit att antalet anställda minskats med cirka 100 personer. Inom Affärsområdet Engineered Systems har bland annat en verksamhet i Mexiko stängts, valsbeläggnings-verksamheten i Trelleborg avyttrats samt verksamheten inom slangdistributionen i Nordamerika effektiviserats. Åtgärderna har inneburit att antalet anställda reducerats med cirka 300 personer. Ytterligare information lämnas av Informationsdirektör Mikael Byström, 0708 - 55 21 69. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 19 miljarder kronor (proforma inklusive de senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01370/bit0001.pdf

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar