Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2002 Delårsrapport 1 oktober-31 december 2002 Årets omsättning uppgick till 282,9 mkr (301,8 mkr). * Resultat efter finansiella poster uppgick till -18,4 mkr (2,6 mkr). * Resultatet efter skatt uppgick till -13,6 mkr (1,4 mkr). * Resultat per aktie efter skatt uppgick till -2,03 kr (0,21 kr). * Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. * En riktad nyemission tillförde koncernen 20 mkr. Rapportperiod 1 oktober-31 december 2002 * Omsättningen uppgick till 69,7 mkr (80,5 mkr). * Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,1 mkr (-1,9 mkr). * Resultatet har påverkats negativt av poster av engångskaraktär med -7,5 mkr. * Resultatet efter skatt uppgick till -9,1 mkr (-1,5 mkr). * Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,27 kr (-0,23 kr). * Ett handlingsprogram har utarbetats inom SEM AB, som innebär kraftigt reducerade kostnader, stärkt konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Kommande information ¨ Årsredovisning för 2002 presenteras under april 2003. ¨ Ordinarie bolagsstämma hålls 22 april 2003 i Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler, Grev Turegatan 14, Stockholm. ¨ Delårsrapport för perioden januari-mars 2003 lämnas den 22 april 2003. ¨ Halvårsrapport för perioden januari-juni 2003 lämnas den 21 augusti 2003. ¨ Delårsrapport för perioden januari-september lämnas den 21 oktober 2003. Åmål den 20 februari 2003 Opcon AB (publ) 556274-8623 Styrelsen Frågor kring bokslutskommunikén besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och VD Opcon AB, 0532-611 30, mb 070-625 81 21 Göran Falkenström, vice VD och ekonomidirektör Opcon AB, 0532-611 22, mb 070-330 05 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00680/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00680/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar