Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 - Årets omsättning uppgick till 282,9 mkr (301,8 mkr). - Resultat efter finansiella poster uppgick till -18,4 mkr (2,6 mkr). - Resultatet efter skatt uppgick till -13,6 mkr (1,4 mkr). - Resultat per aktie efter skatt uppgick till -2,03 kr (0,21 kr). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. - En riktad nyemission tillförde koncernen 20 mkr. Rapportperiod 1 oktober-31 december 2002 - Omsättningen uppgick till 69,7 mkr (80,5 mkr). - Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,1 mkr (-1,9 mkr). - Resultatet har påverkats negativt av poster av engångskaraktär med -7,5 mkr. - Resultatet efter skatt uppgick till -9,1 mkr (-1,5 mkr). - Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,27 kr (-0,23 kr). - Ett handlingsprogram har utarbetats inom SEM AB, som innebär kraftigt reducerade kostnader, stärkt konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20040930BIT20100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar