Bränslecellsmarknaden lägger tunga order hos Opon Autorotor för omedelbar leverans

Report this content

Bränslecellsmarknaden lägger tunga order hos Opcon Autorotor för omedelbar leverans! Opcon Autorotor AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon, har fått nya order på leveranser av luftsystem avsedda för den starkt expanderande bränslecellsindustrin. Ordervärdet är sammanlagt cirka 9 miljoner kronor och kommer från två av Opcon Autorotors huvudkunder vilka är världsledande när det gäller utveckling och tillverkning av bränslecellsmotorer för fordon. - Takten när det gäller utvecklingen av bränsleceller till fordon har ökat och flera stora biltillverkare har under året offentliggjort offensiva satsningar på bränslecellssidan. De order vi nu fått bekräftar också detta, säger Roland Ärlebäck, VD för Opcon Autorotor AB. De båda ordrarna till Opcon Autorotor AB skall levereras under vintern och våren och avser leveranser av ett större antal delsystem som ska monteras i de bränslecellsdrivna personbilar som är på väg att byggas. - Genom att vi följer med i den tillväxt som nu sker inom bränslecellsindustrin stärker vi ytterligare vår position inom branschen, säger Roland Ärlebäck. Bränslecellen är själva drivkällan i den nya generationen fordonsmotorer vars främsta fördel är avsaknaden av avgaser. Bränslecellen är den del som omvandlar ett bränsle, vanligen vätgas, till elektrisk energi för att driva fordonen. Det enda utsläppet från den processen är vanligt vatten. Redan nu finns tekniken i bussar avsedda för kollektivtransporter i storstadstrafik. I de bussar som levereras till tio större europeiska städer, varav Stockholm får tre, finns Opcon Autorotors kompressorer med. Flera biltillverkare meddelar att de nästa år kommer att leverera personbilar med bränslecellsmotorer. Under året har prototyper testats, bland annat av Mercedes i en färd tvärs genom USA. Opcon Autorotor AB har genomfört investeringar för att höja produktionskapaciteten i företagets anläggning i Nacka utanför Stockholm. Därmed står företaget väl rustat för att klara en ökad orderbeläggning. - Leveransprogrammet för de aktuella ordrarna är ganska snävt och tillsammans med våra andra uppdrag och leveranser, där vi också ser en starkt tillväxt, kommer kapaciteten att bli väl utnyttjad, säger Roland Ärlebäck. De luftsystem som utvecklas och tillverkas av Opcon Autorotor AB är betydelsefulla delsystem i bränslecellsmotorn. Opcon Autorotor AB har sedan 1992 levererat kompressorer till bränslecellsprojekt och är idag världsledande inom sitt område. Från senare delen av 1990-talet och framåt har företaget levererat allt större antal produkter och system till en majoritet av de bränslecellssystem och -fordon som byggts. De nu aktuella beställningarna omfattar kompressorer och expandrar. Sedan hösten 2002 har Opcon exklusiv rätt till en svensk nyutvecklad högvarvig elektrisk motor som är ett komplement till kompressorn och expandern. Tillsammans bildar produkterna det mest effektiva luftsystem som hittills är känt och avsett för bränsleceller. Nästa steg i Opcons strategi inom bränslecellsområdet är att också utnyttja synergieffekterna inom koncernen och använda dotterbolaget Laminovas värmeväxlare till bränslecellsmotorer. I en sådan motor finns flera processer där temperaturen måste kontrolleras och styras. Genom att integrera även värmeväxlare kommer Opcon närmare sitt strategiska mål att leverera kompletta luftsystem. För ytterligare frågor kontakta: Roland Ärlebäck, VD Opcon Autorotor AB, 08-448 44 46. Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon, 0532-611 30. Lena Karlsson, informationschef Opcon, 0532-611 34, 070-326 74 03. Se även hemsidan www.opconab.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2001 302 miljoner kronor inklusive Transformator- Teknik AB. Opconkoncernen består från första januari 2002 av SEM AB, SEM Drive AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 315 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, Eskilstuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar