Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Omsättningen uppgick till 163,5 mkr (135,4 mkr), varav omsättningen för andra kvartalet uppgick till 81,4 mkr (68,9 mkr). Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -10,3 mkr (-9,8 mkr), varav resultat efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -11,2 mkr (-6,0 mkr). Resultatet under andra kvartalet har påverkats av uppstartskostnader för produktionsbolaget i Kina, omstruktureringskostnader samt reklamationskostnader, med 7,7 mkr. Förlängt leveransavtal gällande tändsystem, som säkerställer leveranser till i första hand 2008, har tecknats med Saab, avtalets årsomsättning är cirka 80 miljoner kronor (2004). Resultat efter skatt för perioden uppgick till -8,3 mkr (-6,9 mkr), varav resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -8,9 mkr (-4,2 mkr). Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till -0,97 kr (-0,97 kr). Resultat per aktie efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,04 kr (-0,59 kr). Projekt för integration och samordning mellan koncernbolagen drivs för att uppnå ökad effektivitet och minskade kostnader. Frågor kring rapporten besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och vd Opcon AB, 0532-611 30, mb 070-625 81 21 Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir. Opcon AB, 0532-611 22, mb 070-330 05 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT21820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar