Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 ·Omsättningen uppgick till 66,5 mkr (78,3 mkr). ·Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,7 mkr (-2,3mkr). ·Resultatet efter skatt uppgick till -2,7 mkr (-1,3 mkr). ·Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,38 kr (-0,21kr). ·Kostnadsbesparingsprogram på SEM AB är infört. ·Nya produkter under införande förväntas tillsammans med SEMAB:s rationaliseringsprogram medföra en resultatförbättring under andra halvåret. KONCERNEN Omsättningen för perioden uppgick till 66,5 mkr jämfört med föregående år 78,3 mkr. Omsättningsminskningen jämfört med föregående år beror på lägre leveranser vad gäller tändsystem och värmeväxlare till fordon. Nedgången i volym har till viss del kompenserats genom en kraftig faktureringsökning till bränslecellskunder. Orderstocken för Opcon-gruppen var vid utgången av perioden 150 mkr (167 mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,7 mkr (-2,3 mkr). Resultat efter skatt uppgick till -2,7 mkr jämfört med -1,3 mkr för föregående år, vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,38 kr (- 0,21 kr). Resultatet för SEM AB är något bättre jämfört med samma period föregående år men resultatet har fortsatt påverkats av omdisponering i produktionen samt minskade leveranser till Saab. REAC AB har under första kvartalet tecknat ett flertal order som innebär volymtillskott med leveransstart under det tredje kvartalet i år. Opcon Autorotor AB har löst de tidigare leveransproblemen och har därmed haft en kraftig omsättningsökning under det första kvartalet. Resultatet för Laminova AB och Opcon Inc. har påverkats av minskade volymer av värmeväxlare till den amerikanska marknaden. Koncernen fortsätter att satsa på utveckling av nya applikationer inom tänd- och luftsystemsområdena. Under året har hittills 6,7 mkr (5,3 mkr) satsats i olika utvecklingsprojekt som förväntas leda till nya produktionsorder. Frågor kring bokslutskommunikén besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och VD Opcon AB, 0532-611 30, mb 070-62581 21 Göran Falkenström, vice VD och ekonomidir. Opcon AB, 0532-611 22, mb 070-330 05 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar