Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport 1 januari-30 september 2003 Omsättningen under perioden uppgick till 184,7 mkr (213,3 mkr), varav omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 49,3 mkr (58,9 mkr). Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -14,6 mkr (-6,3 mkr), varav resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -4,8 mkr (-1,1 mkr). Resultatet under perioden har påverkats negativt av lägre omsättning och låg dollarkurs. Resultat efter skatt för perioden uppgick till -10,6 mkr (-4,5mkr), varav resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -3,7 mkr (-0,9 mkr). Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till -1,48 kr (-0,63 kr). Resultat per aktie efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -0,51 kr (-0,13 kr). Opcon stärker sin position genom beslut om strategiskt förvärv när luftsystem till bränsleceller och förbränningsmotorer går in i en ny fas. Koncernens program för rationalisering och kostnadsreduktion förväntas ge 18 mkr lägre årskostnad jämfört med 2003. Ny order i serieproduktion hos Laminova. Ordern är värd fem miljoner kronor på årsbas. Frågor kring rapporten besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och vd Opcon AB, 0532-611 30, mb 070-62581 21 Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir. Opcon AB, 0532-611 22, mb 070-330 05 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar