Delårsrapport juli-september 2002

Report this content

Delårsrapport juli-september 2002 - Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 58,9 mkr (63,8 mkr). - Resultatet efter minoritetens andel och skatt för tredje kvartalet uppgick till -0,9 mkr. Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (-0,12 kr). - Orderstocken ökade med 12 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till 182 mkr. - Ett leveransavtal har tecknats med Cummins Inc. angående tändsystem till naturgasmotorer. - Licensavtal har tecknats gällande elmotorer till luftsystem avsedda för bränsleceller. - En riktad nyemission tillförde koncernen 20 mkr. - Ett positivt resultat förväntas för fjärde kvartalet. Frågor kring delårsrapporten besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och VD Opcon AB, 0532-611 30, mb 070-625 81 21 Göran Falkenström, vice VD och ekonomidirektör Opcon AB, 0532-611 22, mb 070-330 05 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20040930BIT23110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar