Offentliggörande

Report this content

Ändring av rapportdatum Opcon ABs styrelse har beslutat ändra datumet för publicering av delårsrapporten som avser tredje kvartalets resultat. Ändringen av publiceringen görs från den 25 till den 24 oktober 2002. Frågor i anledning av ovanstående besvaras av: Göran Falkenström, vice vd och ekonomichef Opcon, tel 0532-611 22. Lena Karlsson, informationschef Opcon, 0532-611 34, mb 070-326 74 03. Se även hemsidan www.opconab.com [REMOVED GRAPHICS]Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2001 302 miljoner kronor inklusive Transformator-Teknik AB. Opconkoncernen består från första januari 2002 av SEM AB, SEM Drive AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 325 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, Eskilstuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar