OPCON FÅR NY KONCERNCHEF OCH INTENSIFIERAR SATSNINGEN PÅ MILJÖVÄNLIGA DRIVKÄLLOR TILL BILINDUSTRIN

Rolf Hasselström har utsetts till ny koncernchef för Opcon från 1 januari 2005. Han ersätter Sven G. Oskarsson som avgår som koncernchef efter tio år. För närvarande är Rolf Hasselström affärsområdesansvarig inom Opcons affärsområde Mechanics med bolagen Svenska Rotor Maskiner, Lysholm Technologies, Autorotor, Laminova samt Opcon Inc. Tidigare koncernchefen Sven G. Oskarsson kommer att kvarstå i Opcons styrelse. Svein Valheim har utsetts till ny vice vd för Opcon från 1 december 2004. Han leder för närvarande affärsområdet Electromechanics inom vars verksamhetsområde tillverkning av tändsystem och elektromekaniska manöverdon ligger. Under första kvartalet 2005 startar Opcon tillverkning av tändsystem för småmotorer i Kina. Syftet är att öka konkurrensförmågan genom att sänka tillverkningskostnaderna samt att etablera sig på den stora asiatiska marknaden. Opconkoncernen utvecklar modern teknik inom tändsystem för motorer, luftsystem för bränslecellsmotorer, elektromagnetiska manöverdon, överladdare för förbränningsmotorer, industriella luft- och kylsystem, laddluftkylare och oljekylare. Opcons produkter och system bidrar till att öka energieffektiviteten och till att skadlig miljöpåverkan minskas radikalt inom såväl bilindustrin som den tillverkande industrin. Som leverantör av luftsystem för bränslecellsmotorer till bilindustrin är Opcon marknadsledande globalt. Opcon deltar i flera framtidsprojekt, tillsammans med världens ledande biltillverkare, för utveckling av framtidens nya intelligenta bränslecellsteknik som innebär att koldioxidutsläppen från bilar helt kan reduceras. För ytterligare information, kontakta Opcons styrelseordförande Hans Golteus, tfn 08-505 65 210.

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar