Opcon flyttar tillverkning till Kina

Opcon flyttar tillverkning till Kina Opcons styrelse har beslutat påbörja en etablering i Kina av tillverkning av små tändsystem. Produktområdet omsätter idag ca 60 miljoner kronor per år. SEM AB, med säte i Åmål, har tillverkat tändsystem avsedda för motorer i till exempel bilar, motorcyklar, båtar och olika handredskap som motorsågar i närmare 90 år och är idag ett av de tekniskt ledande företagen i världen inom sitt område. Produktgruppen tändsystem för småmotorer har under senare år redovisat betydande förluster på grund av ökad konkurrens från konkurrenter med produktion i lågkostnadsland. Konkurrenterna säljer sina produkter i US-dollar varför dollarkursens utveckling ytterligare försämrat konkurrenssituationen för SEM AB och dess möjlighet till framtida lönsamhet. Världsmarknaden för små tändsystem uppskattas till ca 50 miljoner system per år. För att komma tillrätta med lönsamhetsproblemen inom produktområdet har Opcons styrelse undersökt olika alternativ till åtgärder som försäljning av produktgruppen, avveckling eller en successiv flyttning till lågkostnadsland. SEM:s styrelse hade i sin analys rekommenderat en flytt av verksamheten till Kina, en åtgärd som också är förankrad hos SEM:s huvudkunder. Den kalkylerade kostnadsreduktionen vid nuvarande omsättning är ca 20 miljoner kronor. Flytten förväntas vara fullt genomförd vid utgången av 2005. Styrelsen i Opcon har också valt att följa rekommendationen utifrån insikten att Kina inte enbart är ett lågkostnadsland för produktion utan också kan komma att bli den största marknaden för bolagets produkter. Åtgärden ligger också i linje med den strategi Opcon tidigare lagt fast för att nå målen om en ökad tillväxt och höjd avkastning. - Samtidigt som tillverkningen successivt flyttas planeras nyproduktion av tändsystem till miljövänliga gasmotorer samt en tillväxt i SEM:s systerbolag REAC AB med tillverkning i Åmål, vilket kommer att begränsa inverkan på sysselsättningen, säger Svein Valheim, vd för SEM AB och REAC AB. Genom en etablering i Kina blir tillverkningskostnaden betydligt lägre vilket betyder att SEM kan öka sin konkurrenskraft. SEM kan också snabbt ta marknadsandelar då bolaget har färdiga system till nya och gamla kunder men där tillverkningskostnaden varit för hög för att nå erforderlig marginal. - Detta är en väsentligt motiv om man inser att den potentiella marknaden är cirka 50 miljoner system och SEM för närvarande tillverkar cirka en miljon tändsystem per år. En satsning på marknadsföring till nya kunder startar omedelbart, säger Svein Valheim. SEM är Opcons största dotterbolag och beräknas i år omsätta ca 140 miljoner kronor. SEM har idag cirka 160 anställda varav ett 60-tal arbetar med produktion av små tändsystem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20041004BIT20250/wkr0001.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar