Opcon gör strategiskt inbrott på ny marknad

Opcon gör strategiskt inbrott på ny marknad Opcon Autorotor AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon AB, har fått en order på luftsystem till stationära bränsleceller från det amerikanska bolaget Plug Power. Bränslecellerna skall används i mindre kraftverk för att lokalt producera elektricitet renare och billigare än konventionell energiframställning. För Opcon Autorotor AB innebär ordern ett inbrott på en helt ny marknad. - Ordern ger oss möjlighet att utnyttja vår kunskap och teknik i produktutveckling på ett helt nytt marknadsområde. Det är en ny mångmiljardmarknad som enligt amerikanska studier är på väg att växa fram på grund av miljökrav och en ökad elförbrukning, säger Sven G. Oskarsson, VD för Opcon-koncernen. - Det handlar om anläggningar mellan 50 och 250 kW som ska användas för el-, kyl och värmegenerering, säger Roland Ärlebäck, VD för Opcon Autorotor AB. Det är framför allt användningen av fossila bränslen som man världen över vill minska för att sänka oljeberoende och minska utsläppen i luften. Det för att hejda den så kallade växthuseffekten och minska skadorna på ozonlagret. Alternativen kan vara att använda exempelvis biogas eller solenergi för att alstra framtidens el. I en bränslecell skapas el genom en kemisk process mellan väte och syre som ger varmt vatten som restprodukt. De nya bränslecellselementen som nu utvecklats för den här marknaden ger en processtemperatur på cirka 160 grader Celsius och kan därför även användas för uppvärmning. Det nya är att Plug Power även i denna tillämpning funnit att bränslecellen blir effektivare med luft under tryck. Opcon Autorotor ABs dubbelskruvkompressor blev det systemval som Plug Power gjorde. Därigenom har man fått ett system med väsentligt bättre verkningsgrad. Principen bakom bränsleceller upptäcktes redan på 1830-talet men kom inte till användning förrän USA började använda sig av bränslecellstekniken i sina rymdprogram. Nu menar många att en vitt spridd användning av bränsleceller kommer att ge stora miljöfördelar genom minskade luftföroreningar och därmed mindre surt nedfall. Samtidigt är kraftverk i form av stationära bränsleceller mer effektiva och bränsleåtgången lägre. Stationära bränsleceller kan producera el som kan ge både värme och kyla till fastigheter liksom den elektricitet som går åt i hushåll eller till maskiner och utrustningar. - Vi har nu fått en order på luftsystem till en provanläggning. Om det fungerar kan det bli hur stort som helst och dessutom få genomslag tidigare och i större volymer utöver det vi räknar med kommer inom fordonsindustrin, säger Roland Ärlebäck. Plug Power Fuel Cell Systems startades 1997 som ett joint venture mellan MTI och Detroit Edison och i Plug Power fortsatte det arbete som påbörjats i MTI mot målet att utveckla och tillverka bränslecellsystem avsedda för elproduktion till villor, mindre affärs- och industrifastigheter samt inom transportområdet. Förra året börsnoterades Plug Power på Nasdaq i USA och stora investerare i bolaget förutom Detroit Edison finns General Electric och Southern California Gas Co. Plug Power har rönt stort intresse bland investerare och andra intressenter på den amerikanska marknaden och aktiekusen har haft en stark utveckling liksom för flera andra amerikansk bolag som arbetar med utveckling av bränslecellstekniken. Opcon Autorotor AB, som är beläget i Nacka utanför Stockholm, utvecklar och tillverkar luftsystem för olika tillämpningar. Företaget är världsledande när det gäller dubbelskruvkompressorer för bland annat bränsleceller. För mer information kontakta gärna: Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon AB, tel: 0532-611 30 Roland Ärlebäck, VD Opcon Autorotor AB, tel: 08-448 44 46 Lena Karlsson, informationschef Opcon AB, tel: 0532-611 34, mb 070-326 7403 Se även vår hemsida: www.opconab. com Mer information om Plug Power finns på internet: www.plugpower.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Koncernens produkter finns inom områdena tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, kompressorer och transformatorer. Kunderna återfinns främst inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon- gruppen har cirka 340 anställda. Koncernen har sitt säte i Åmål och noterades på Stockholms Fondbörs O-lista 1998. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar