Opcon köper aktiepost

Opcon köper aktiepost Opcon har förvärvat en återstående aktiepost i dotterbolaget SEM AB från amerikanska TI Group Automotive Systems LLC, tidigare Walbro Corporation. Förvärvet skedde i slutet av förra året. Aktieposten omfattade cirka fyra procent av det totala antalet aktier i SEM AB. Efter förvärvet innehar Opcon AB samtliga aktier i dotterbolaget. Ti Group Automotive Systems LLCs innehav i SEM AB kvarstod sedan ett tidigare samarbete med dåvarande Walbro Corp. Eventuella frågor i anslutning till ovanstående besvaras av: Göran Falkenström, vice vd och ekonomidirektör i Opcon, tel 0532-611 22 Lena Karlsson, informationschef Opcon, 0532-611 34, mb 070-326 74 03 www.opconab.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opconkoncernen består från första januari 2003 av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 315 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, Eskilstuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1998. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar