Opconbolag tecknar samarbetsavtal med japansk biltillverkare

Opconbolag tecknar samarbetsavtal med japansk biltillverkare Opcon Autorotor AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon AB, har fått ett viktigt genombrott på den japanska marknaden. Ett samarbetsavtal avseende utveckling av luftsystem till bränsleceller har tecknats med en japansk biltillverkare. Ordern bekräftar än en gång Opcon Autorotor ABs unika marknadsposition när det gäller utveckling och tillverkning av luftsystem till den växande bränslecellsmarknaden med biltillverkare som General Motors/Opel, Ballard, Ford, DaimlerChrysler och Mercedes samt ytterligare ett tiotal andra kunder. Redan nästa år rullar de första bränslecellsdrivna bussarna i kommersiell trafik och 2003 skall de första personbilarna finnas på marknaden. - Det nu tecknade avtalet betyder att vi knutit ytterligare en av världens ledande biltillverkare till oss som kund, säger Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon. Opcon Autorotor AB är den ledande tillverkaren när det gäller luftsystem till bränslecellsmotorer till bilar, bussar och jeepar. Den japanska biltillverkaren har sett fördelarna med de produkter som Opcon Autorotor AB har utvecklat och beslöt sig för att köpa luftsystemen från det svenska företaget. Utvecklingen av bränslecellsmotorer och fordon har pågått i över tio år men accelererat under de senaste tre-fyra åren. Ballad uppger att man nästa år har bränslecellmotorer i serieproduktion samtidigt som DaimlerChrysler släpper sina kommersiella bussar på marknaden. General Motors (GM) uppger att man har för avsikt att bli först att tillverka 1 000 000 bränslecellsbilar. För att möta det växande behovet av luftsystem till bränsleceller genomför nu Opcon Autorotor AB investeringar i maskiner samt personal och förbereder för en höjning av produktionskapaciteten till cirka 100 000 luftsystem per år i anläggningen i Nacka utanför Stockholm. Eventuella frågor i anslutning till pressmeddelandet besvaras av: Sven G. Oskarsson, koncern-chef Opcon AB, mb 070-625 81 21 Roland Ärlebäck, VD Opcon Autorotor AB, mb 070-549 04 52 Lena Karlsson, informationschef Opcon AB, tel 0532-611 34, mb 070-326 74 03 Se även vår hemsida: www.opconab.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2000 drygt 256 miljoner kronor och har för närvarande cirka 360 anställda i Åmål, Nacka, Upplands Väsby samt USA. Koncernen består av SEM AB, SEM Drive AB, Trans-formator Teknik AB, Opcon Autorotor AB, Laminova Production AB och Opcon Inc. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer, värmeväxlare och transformatorer. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Opcon AB Box 30 662 21 Åmål Tel: 0532-611 00, fax: 0532-120 19 e-post: info@opcon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00220/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar