SEM rationaliserar och stärker sin konkurrenskraft

SEM rationaliserar och stärker sin konkurrenskraft SEM AB i Åmål varslar 50 anställda om uppsägning. Orsaken är avveckling av ett olönsamt produktprogram, senareläggning av ny produkt samt minskad orderingång från fordonssidan. - Genom det nu beslutade handlingsprogrammet som bland annat omfattar rationaliseringar och personalneddragningar kan SEM nå en acceptabel lönsamhet och öka sin konkurrenskraft, säger Svein Valheim, VD för SEM AB. Neddragningen ska vara genomförd efter semestern i år. De planerade åtgärderna beräknas på årsbasis få till följd att SEM AB kan minska kostnaderna med cirka 13 miljoner kronor och ge ett förbättrat kassaflöde under det närmaste året. SEM AB, som utvecklar och tillverkar tändsystem till fordons- och småmotorindustrin, har 204 anställda varav 162 arbetare. Varslet som nu läggs berör 10 tjänstemän och 40 arbetare. Redan i januari 2003 aviserade SEM AB avvecklingen av ett tändsystemsprogram till följd av vikande volym och höga produktionskostnader. Avvecklingen berör ett 20-tal visstidsanställda, som inte kan erbjudas fortsatt anställning. Efter det tillkännagivandet har den minskade efterfrågan, rationaliseringsåtgärder och beslut om senareläggning av en ny produkt ytterligare påverkat bemanningsplanen. Varslet om uppsägningarna lämnades in till Länsarbetsnämnden idag, onsdag, efter att MBL-förhandlingar inletts med berörda fackliga organisationer. SEM AB:s vd Svein Valheim tror dock att antalet anställda som berörs kan bli något mindre: - SEM AB har idag ett 15-tal anställda som är långtidssjukskrivna varför vi räknar med att kunna erbjuda ett 15-tal personer fortsatt arbete men då i form av vikariat, säger Svein Valheim. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20041004BIT20830/wkr0001.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar