Stororder värd 100 miljoner kronor till Opcons dotterbolag SEM AB

Report this content

Stororder värd 100 miljoner kronor till Opcons dotterbolag SEM AB SEM AB har tecknat ett flerårsavtal med Husqvarna, en av de ledande tillverkarna av skogs- och trädgårdsprodukter. Avtalet innebär att SEM AB ska leverera huvuddelen av Husqvarnas behov av tändsystem. Totalt är avtalet värt cirka 100 miljoner kronor och skapar ett 25-tal nya jobb vid företagets fabrik i Åmål. - Ur koncernens synvinkel är det ett strategiskt viktigt avtal som bidrar till att vi kan nå våra tillväxtmål. Samtidigt stärker avtalet SEM ABs position som världsledande tillverkare av professionella tändsystem, säger Sven G Oskarsson, koncernchef för Opcon AB. SEM AB, det största dotterbolaget till börsnoterade Opcon AB, utvecklar och tillverkar tändsystem och motorkontrollsystem till alla typer av förbränningsmotorer. SEM AB är idag ledande tillverkare av tändsystem med den unika jonkänningstekniken som bland annat används i tändkassetten till samtliga av Saabs bensinmotorer. Företaget är också ett av de främsta i världen när det gäller tändsystem till småmotorer som motorsågar och andra handredskap. Det nu tecknade avtalet stärker ytterligare den positionen. - Avtalet är viktigt eftersom det visar att vi som svensk leverantör är konkurrenskraftiga och det stärker vår möjlighet till ökade affärer inom det här produktområdet, säger Lars-Olof Ottosson, VD vid SEM AB. Fullt ut betyder avtalet en ökad omsättning för SEM AB med 25 miljoner kronor årligen. För att klara den produktionsökning som avtalet innebär krävs större investeringar i maskiner och produktionsutrustning. Det i sin tur ökar kapaciteten vid Åmålsfabriken och förstärker ytterligare företagets position på marknaden. Idag har SEM AB cirka 180 anställda. För att klara den ökning av produktionen som behövs måste en nyrekrytering av personal ske: - Vi kommer att behöva utöka antalet anställda med ett 25-tal personer nästa år, säger Lars-Olof Ottosson. Rekryteringen kommer att starta redan i år och en utbildning ska genomföras i samarbete med Arbetsförmedlingen i Åmål. Det nu tecknade avtalet sträcker sig fram till årsskiftet 2004-2005. I avtalet ingår också att SEM AB ska erbjuda tillverkaren framtida teknik: - Vi ser Husqvarna som en mycket viktig partner i framtiden när det gäller teknikutveckling. Tillsammans kan vi klara att utveckla produkter med sådana tekniska lösningar att produkterna klarar de allt tuffare miljökrav som kommer att ställas på motorer av den här typen, säger Lars-Olof Ottosson. SEM AB har under de senaste åren satsat hårt på utveckling av nya tändsystem till exempelvis småmotorer för motorsågar och är idag en leverantör till de flesta europeiska tillverkarna. Produktutvecklingen har varit intensiv för att möta de krav som ny miljölagstiftning kring utsläpp kommer att ställa. Företaget har satsat på utvecklingsprojekt som syftar till att mäta och kontrollera utsläpp som alstras av förbränningsprocessen i motorerna. Det för att förbättra möjligheten att styra och därmed påverka utsläppen så att dessa minskas. Företaget är idag ledande vad gäller utveckling och tillverkning av produkter där jonkänning används som en metod att mäta förbränningskvalitén. Frågor i anledning av pressreleasen besvaras gärna av: Sven G Oskarsson, koncernchef Opcon AB, tel: 0532-611 39 Lars-Olof Ottosson, VD SEM AB, tel: 0532-611 24 Lena Karlsson, Informationschef Opcon AB, tel: 0532-611 34, mb 070-326 74 03 Se även vår hemsida: www.opconab.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Koncernens produkter finns inom områdena tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, kompressorer och transformatorer. Kunderna återfinns främst inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon- gruppen har cirka 340 anställda. Koncernen har sitt säte i Åmål och noterades på Stockholms Fondbörs O-lista 1998. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00210/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar