Miljödomstolen kungör Tricoronas ansökan om miljötillstånd för kaolinutvinning

* Miljödomstolen kungör Tricorona Minerals ansökan om miljötillstånd för kaolinutvinning i Skåne * Miljödomstolens beslut kommer sannolikt under hösten Kungörande av ansökan av miljötillstånd Miljödomstolen i Växjö kungjorde den 14 juni Tricorona Minerals ansökan om miljötillstånd att anlägga och driva gruva samt anrikningsverk vid kaolinfyndigheten i Billinge i Eslövs kommun. Yttranden om ansökan skall inlämnas till Miljödomstolen senast den 22 augusti och slutförhandling beräknas till första veckan i oktober 2000. Sannolikt kommer domstolens beslut att tillkännages under hösten. Billingefyndigheten kan bli nordens första kaolingruva Billingefyndigheten hittades under 1980-talet av dåvarande NSG, Nämnden för statens gruvegendomar. I början på 1990-talet inleddes ett samarbete mellan NSG och Tricorona Mineral, vilket ledde till att Tricorona Mineral förvärvade rättigheterna till fyndigheten. Regeringen beviljade i december 1998 bearbetningskoncession enligt minerallagen för brytning av fyndigheten. De nordiska länderna har i dagsläget ingen inhemsk produktion av kaolin utan hela behovet täcks genom import. Enbart pappersindustrin uppskattas konsumera kaolin till ett värde av 1,5 miljarder kronor per år. Kaolin används dessutom vid tillverkning av bl.a. keramik, fiberoptik, färg och plast. Fyndighetens storlek Flera oberoende malmberäkningar har utförts över Billingefyndigheten. Beräkningarna har baserats på totalt mer än 250 borrhål över ett 2 km2 stort område. Beräkningar gjorda av NSG anger det totala tonnaget i Billingefyndigheten, beräknat som geologisk reserv, till 41,9 miljoner ton med i genomsnitt 21,6% råkaolin och ljushet 77,5% alternativt 20,5 miljoner ton med 20,5% råkaolin och ljushet 79,5%. Med en planerad brytningskvantitet på 200 000 ton per år skulle brytningen kunna pågå i 75 - 100 år. Om produktionen kommer till stånd planeras initialt för en brytning av 200 000 ton per år. En lokal anrikningsanläggning planeras kunna producera upp till 50 000 ton kaolinprodukter per år och som biprodukt 20 000 ton fältspat samt 12 000 ton kvarts. Miljöfrågor Miljöfrågorna kring verksamheten är huvudsakligen att hänföra till brytningen, transporter mellan brytningsplats och anrikningsverk samt dessutom hantering av restfraktioner och processvatten från anrikningsverket. För ytterligare upplysningar kontakta: Verkställande direktör Paul Hammergren tel 018-15 64 24 eller 0706-73 32 84 Ekonomichef Jürgen Walter 031-774 36 50 eller 0708-200 201 Tricorona Minerals verksamhet är produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Förutom grafit, där produktionen redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och höga halter kan göra brytningen möjlig under mycket lång tid. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar