Ökande försäljning av grafitprodukter men fortfarande negativt resultat

* Ökande försäljning av grafitprodukter men fortfarande negativt resultat * Nya grafitkunder i Bulgarien och Spanien Ökande försäljning av grafitprodukter Försäljningen av grafitprodukter från Woxna Graphite ökade under april och maj till 1,4 respektive 1,7 mkr, vilket är rekord sedan produktionsstarten. Totalt under perioden januari-maj uppgick försäljningen till 5,6 mkr. Orderstocken uppgick i slutet av maj till 7,5 mkr. Av brytningstekniska skäl har under de senaste månaderna produktionen baserats på s.k. B-malm med lägre grafithalt än i A-malm (B-malm innehåller 5 - 8 % grafit jämfört med 11 - 15 % i A-malm). Trots den lägre halten har produktutbyte och kolhalt i slutprodukterna varit godtagbara. Från och med början av juni sker brytning av A-malm, vilket, vid samma produktionskapacitet, väsentligt ökar mängden säljbar slutprodukt. Under maj erhölls order från två nya kunder i Bulgarien respektive Spanien. Förutom till dessa länder sker regelbundna leveranser till England, Tyskland, Italien och Sverige. Resultatet från verksamheten är dock fortfarande negativt och såväl produktion som försäljning måste öka ytterligare innan lönsamhet kan uppnås För ytterligare upplysningar kontakta: verkställande direktör Paul Hammergren tel 018-15 64 24 eller 0706-73 32 84 ekonomichef Jürgen Walter 031-774 36 50, 0708-200 201 Tricorona Minerals verksamhet är produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Förutom grafit, där produktionen redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och höga halter kan göra brytningen möjlig under mycket lång tid. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar