Ägare med röstandel motsvarande 20.3% av röstetalet i Netwise avser acceptera Trios bud

Ägare med röstandel motsvarande 20,3 % av röstetalet i Netwise avser acceptera Trios bud Trio har per den 20 december 2001erhållit besked om att aktieägare i Netwise med ett aktieinnehav motsvarande 21,7 % av kapitalet och 20,3 % av rösterna avser acceptera Trios bud på Netwise. Detta inkluderar bland annat Swedestart II KB som har 13.8 % av rösterna och 11,0 % av kapitalet. Budet innebär att Trio erbjuder aktieägare i Netwise att för varje A- aktie erhålla 3,7 nyemitterade aktier i Trio och för varje B-aktie erhålla 3,5 nyemitterade aktier i Trio. För varje teckningsoption erbjuds 90 öre kontant. Extra bolagsstämma i Trio fattade idag den 20 december 2001 beslut om nyemission för att möjliggöra emission av nya aktier som vederlag i Erbjudandet. Trio har villkorat budet av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Trio blir ägare till aktier och optioner som representerar mer än 50 procent av rösterna i Netwise. Trio förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning. Den 4 december rekommenderade Netwise styrelse aktieägarna och optionsinnehavarna i Netwise att acceptera erbjudandet. Styrelsen har även uttalat att ett samgående mellan Trio och Netwise är industriell intressant. Sista dag för anmälan är den 8 januari 2002. Stockholm den 20 december 2001 Trio AB (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Hannervall, VD och koncernchef Telefon: 08-457 30 05 Om Trio AB Trio är en företagsgrupp med cirka 110 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen utgörs bland annat av samtalshanteringssystem med hänvisning som central funktion och konvergenslösningar inom telefoni. Med konvergenslösningar menas full integration mellan fast-, mobil- och IP telefoni i ett enda virtuellt telefonisystem, med samma höga funktionalitet som inom fast telefoni. Systemen utgör vidare mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se Om Netwise AB Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI (Computer Telephony Integration). Företaget startade sin verksamhet 1992 och har idag ca 90 medarbetare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise Contact Management erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra servicen hos stora och medelstora företag och organisationer. Netwise befinner sig i en expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Netwise är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget förvärvade den 1 januari 2001 produkt- och tjänsteföretaget Ineo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01470/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01470/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar