Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 · Positivt resultat under andra kvartalet trots svag konjunktur. Resultatet före goodwillavskrivningar andra kvartalet 0,1 (5,3) Msek och första halvåret -16,2 (-17,4) Msek · Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 27,7 (57,4) Msek och första halvåret till 52,9 (80,2) Msek · Fortsatt framgång bland mobiloperatörer. Avtal avseende Trio Mobile Office tecknade med bolag inom Vodafone om 7,5 Msek samt med Telenor om 1,9 Msek · Efter periodens utgång har ytterligare avtal tecknats kring Trio Mobile Office med Vodafone i Sverige om 2 Msek · Trio har tecknat nytt avtal med ytterligare en mobiloperatör efter periodens utgång · Omkostnaderna minskade under andra kvartalet med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 17,2 (31,0) Msek, vilket är en följd av åtgärdsprogram under hösten 2002 och våren 2003. · Företagets ambition är att under året nå ett positivt resultat och kassaflöde MSEK Kv 2 Kv 2 6 mån 6 mån Helår 2003 2002 2003 2002 2002 Orderingång 32 38 57 77 143 Nettoomsättning 27,7 57,4 52,9 80,2 142,6 Resultat före 0,1 5,3 -16,2* -17,4 -40,7 goodwillavskrivningar Periodens resultat 0,5 3,0 -15,0 -20,1 -48,7 *inklusive omstruktureringskostnader om 7 Msek Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport för 9 månader publiceras den 23 oktober. Stockholm den 24 juli 2003 Trio AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: VD Sverker Hannervall, tel +46 (0) 730 66 88 23 eller styrelsens ordförande Christian H. Thommessen, tel +47 91 88 80 00. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Trio AB Box 6795 113 86 Stockholm 08-457 30 00 www.trio.com Org.nr 556439-0341 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar