Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 · Nettoomsättningen första kvartalet ökade 11 % och uppgick till 25,2 (22,8) Msek · Resultat före goodwillavskrivningar första kvartalet -16,3 (-22,8) Msek, varav 7 Msek i omstruktureringskostnader. Nettoresultat första kvartalet uppgår till -15,5 (-23,1) Msek. · Trio genomför omstruktureringsprogram som minskar kostnaderna med 20 Msek på årsbasis. Belastar första kvartalets resultat med 7 Msek och nivån för break even sänks till 125 Msek. · Bolaget förväntar sig att nå ett positivt resultat och kassaflöde för helåret · Under första kvartalet slutfördes leverans till Sonera om 2 Msek och Telenor Mobil fortsatte utbyggnad av ProffNett med tilläggsorder om 2,3 Msek. · Trio tecknade i januari avtal med FöreningsSparbanken om ca 3 Msek för utbyggnad av tjänsten Bank via telefon baserad på Trios TeleVoice CTI-server · Från 1 januari 2003 sker redovisning av Trios två affärsområden Trio Enterprise Division respektive Trio Mobile Office Division jämfört med tidigare redovisning av tre produktområden. · Trio tecknar i april ett avtal med Nokia Networks om marknadsföring av produktfamiljen Trio Mobile Office För ytterligare information: VD Sverker Hannervall, tel +46 (0) 730-66 88 23 eller styrelsens ordförande Christian H. Thommessen, tel +47 91 888 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar