Ny VD i Trio

Ny VD i Trio Styrelsen för Trio AB har utsett Sverker Hannervall till ny VD. Hannervall kommer närmast från Telelogic AB där han varit Executive Vice President och medlem i koncernledningen med ansvar för bl a den Globala Marknadsorganisationen. Han har dessförinnan innehaft ett antal ledande befattningar nationellt och internationellt bl a inom IBM, CODA Nordic m fl. Hannervall kommer från och med den 5 mars 2001 att efterträda Trios nuvarande VD Anders Berg, som tillträdde den 6 oktober 2000 som en temporär lösning. Berg kommer, fortsatt under året, att arbeta i bolaget som Senior Advisor, med fokus på Trios omstrukturering. Hannervall, som är 41 år och civilingenjör från KTH, har en lång och bred erfarenhet från den internationella programvaruindustrin; inom marknadsföring, försäljning och teknisk utveckling. ".Under ledning av Anders Berg har en omstrukturering av Trio genomförts. Trio kan nu ta nästa steg utvecklingen mot lönsamhet och affärsexpansion. Hannervall är ett mycket starkt tillskott till Trio och kommer med sin industriella kompetens att leda Trio mot de av styrelsen uppsatta lönsamhets- och tillväxtmålen. Han har i de företag han verkat skapat betydande ägarvärden genom att utveckla konkurrensfördelar genom renodling av produkter, fokuserade kunderbjudanden och samtidig kompetensutveckling av medarbetarna.", säger Ion Bogdaneris, styrelseordförande i Trio. För mer information kontakta: Anders Berg, VD eller Sverker Hannervall Trio AB, tel +46 (0)8 457 30 00 eller Ion Bogdaneris Styrelseordförande Trio AB, tel +47 23 11 70 00. Mera information finns på Trios hemsida, http://www.trio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar