Trio bokslutskommuniké 2002

Trio bokslutskommuniké 2002 - Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 38,3 (54,0) Msek och under 2002 till 142,6 (165,2) Msek. Resultat före goodwillavskrivningar fjärde kvartalet -1,9 (0,6) Msek och för 2002 - 40,7 (-24,6) Msek. Nettoresultat fjärde kvartalet -3,1 (0,5) Msek och för 2002 -48,7 (-25,0) Msek - Under fjärde kvartalet har verksamheten i Trio PresentOffice och Objecta TeleVoice bekräftat en turn around - Viktiga nyckelorder tagna samt fortsatt tillväxt i Trio Mobile Office under fjärde kvartalet - Åtgärdsprogram avslutat enligt plan under fjärde kvartalet minskar kostnaderna med 25 Msek på årsbasis och sänker nivån för break even till cirka 150 Msek i nettoomsättning - 2002 befäster Trio sin ställning som marknadsledande leverantör av mobila kontorslösningar till mobiloperatörer i Norden. Under fjärde kvartalet tecknas kompletterande order om sammanlagt 10,4 Msek med Telenor Mobil och Sonera för att klara stark efterfrågan på den norska respektive finska marknaden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar