Trio genomför åtgärdsprogram

Trio genomför åtgärdsprogram För att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat har Trios styrelse fattat beslut om ett åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna. Samtidigt utvärderar styrelsen olika alternativ för att säkerställa och utveckla Trios position på främst marknaden för mobiloperatörer. En vikande försäljning inom affärsområdena Trio PresentOffice och Objecta TeleVoice medför att prognosen om en fortsatt organisk tillväxt och ett break-evenresultat före goodwillavskrivningar för helåret 2002 ej kommer att uppnås. Försäljningen av system till mobiloperatörer inom affärsområde Trio Mobile Office bedöms växa under 2002 och fortsätta växa under 2003. De av Trio beslutade åtgärderna omfattar i första hand affärsområdena Trio PresentOffice och Objecta TeleVoice. Det är främst den svenska marknaden för telefonisystem baserade på traditionella företagsväxlar som fortsatt vika under tredje kvartalet. Resultatet för tredje kvartalet 2002 kommer därmed att belastas med omstruktureringskostnader om cirka 8 Msek. Bedömningen är att åtgärdsprogrammet kommer att minska kostnaderna i affärsområdena Trio PresentOffice och Objecta TeleVoice med totalt 25 Msek på årsbasis. Programmet får successiv effekt från och med årets fjärde kvartal med fullt genomslag från 1 januari 2003. Åtgärdsprogrammet innebär att antalet anställda inom koncernen ska minska med cirka 20 anställda till cirka 90 anställda. Under första halvåret 2002 har Trio stärkt sin position på mobiloperatörsmarknaden. Trio Mobile Office svarade för Trios halva nettoomsättning och orderingång. Mobiloperatörer är därmed Trios viktigaste kundgrupp. För att säkerställa och utveckla Trios position på främst mobiloperatörsmarknaden ser företaget över sin kapitalsituation och utvärderar olika alternativ för att stärka den. För ytterligare information kontakta: Sverker Hannervall, VD och koncernchef Trio, telefon: 08-457 30 05 [REMOVED GRAPHICS] Om Trio AB Om Trio. Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Närmare 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar tre produktfamiljer. Trio PresentOffice erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering. Trio Mobile Office erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer. Objecta TeleVoice möjliggör kundtjänstsystem, främst call- och contact center, samt automatiska tjänster som röststyrning och interaktiva talsvar. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information: www.trio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar