Trio kallar till extra bolagsstämma

Trio kallar till extra bolagsstämma Styrelsen för Trio AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 juni 2000. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om val av nya styrelse-ledamöter och om ett incitamentsprogram för anställda i Trio- koncernen. Kistefos VD Riulf Rustad har meddelat att han önskar avgå ur styrelsen med anledning av att han lämnar sitt uppdrag som VD för Kistefos. Aktieägare företrädande mer än 40 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget, att de avser att rösta för att Ion Bogdaneris och Olof Englund blir valda som styrelseledamöter. Ion Bogdaneris är till trädande VD för Kistefos. Olof Englund är bl a styrelseledamot i Frontec AB. För mer information kontakta VD Jan Gottlander eller finanschef Kent Söderström, tel. +46 (0)8 457 30 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar