Trio lanserar ny version av Contact Center-plattformen TeleVoice Agent

I dagarna lanserar Trio version 5.0 av sin Contact Center-plattform TeleVoice Agent. Den nya versionen möjliggör bland annat att företag kan koppla ihop telefonistfunktionen med kundtjänsten vilket medför besparingar i form av bättre resursutnyttjande. 21 kunder har redan beställt uppgradering till den nya versionen till ett ordervärde av ca 2 miljoner kronor.

Telefonisterna har tidigare varit relativt isolerade från företagets övriga kontaktflöde. För att kunna hantera trafiktoppar så har man ofta varit tvungen att sitta med viss överkapacitet både hos kundtjänsten och i växeln. TeleVoice Agent 5.0 gör det möjligt att koppla ihop telefonist- och kundtjänstfunktionen och därmed blir samtalen till företagets huvudnummer bara ytterligare en ärendetyp i det normala kontaktflödet. Detta ger företaget möjlighet att spara pengar genom att minska ned på överkapaciteten. Telefonisterna får dessutom en naturlig möjlighet till kompetensutveckling i och med att de, i lagom takt, även kan börja hantera mer kvalificerade ärenden. Ett annat exempel på ny funktionalitet är automatisk hantering av e-post. Funktionen kan söka igenom e-postmeddelanden efter nyckelord och en kundidentifikation. Vid lyckad matchning kan systemet själv utföra uppdraget, antingen helt automatiskt eller efter godkännande från handläggare. TeleVoice Agent 5.0 har utvecklats i nära samarbete med Trios befintliga kunder vilket medfört att Trio redan innan lanseringen, mottagit beställningar på uppgradering av totalt 27 system fördelade på 21 kunder. Det totala ordervärdet är ca 2 miljoner kronor. Leveranserna börjar under december månad. - Vi ser nu ett ökat intresse från marknaden och vi tror att 2005 kommer att bli ett mycket framgångsrikt år för TeleVoice Agent, säger Michael Stubbing, President Enterprise Division, på Trio. TeleVoice Agent är ett utav få system på marknaden som är helt växeloberoende. Det spelar inte heller någon roll om handläggaren utnyttjar en växelanknytning, hemtelefon, mobil- eller IP-telefon för att hantera kundsamtal. För ytterligare information kontakta: Anders Leideman VD Trio, +46 (0) 8 457 3018

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar